Η Εταιρεία μας

Προφιλ

Η εταιρεία ΑΤΕΧ ΟΕ – ΑΦΟΙ ΑΡΓΥΡΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ στη Βαρβάρα Χαλκιδικής ασχολείται κατά βάση με τα ασφαλτικά έργα και αποτελεί μια εργοληπτική - κατασκευαστική εταιρεία με πλούσια εμπειρία στο χώρο της. Ιδρύθηκε στη σημερινή της μορφή από τους κ. Αργυρό Γεώργιο, Αργυρό Ιωάννη, Αργυρό Μιχαήλ και Αρβανίτη Αργύριο.

About Us

Η ΑΤΕΧ ΟΕ – ΑΦΟΙ ΑΡΓΥΡΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ σήμερα είναι πλέον μία καταξιωμένη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων καθώς και της παραγωγής – εμπορίας ασφαλτομίγματος. Με εξειδίκευση κυρίως στα έργα Οδοποιίας, Υδραυλικά, Οικοδομικά, και στελέχωση από ικανούς μηχανικούς, εργοδηγούς, χειριστές και εργατοτεχνίτες η εταιρεία αναλαμβάνει την κατασκευή κάθε είδους Δημόσιου και ιδιωτικού έργου με απόλυτη επιτυχία.

Η κύρια ασχολία μας είναι:

 • η παραγωγή και η εμπορία ασφαλτοσκυροδεμάτων και ασφαλτικών γαλακτωμάτων, καθώς και
 • η κατασκευή – συντήρηση οδοστρωμάτων.

Βασικές αρχές της εταιρείας μας είναι:

 • η ποιότητα,
 • η συνέπεια και
 • η ταχύτητα στην παράδοση των αναλαμβανομένων έργων.

Ο ΣΚΟΠΟΣ μας συνίσταται:

 • Στην προσπάθεια για παράδοση ασφαλτομιγμάτων και γαλακτωμάτων άψογης ποιότητας στους πελάτες μας
 • Στην παροχή υπηρεσιών οι οποίες θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των πελατών,
 • Να είμαστε σύννομοι με τη Νομοθεσία που διέπει τις δραστηριότητες της επιχείρησης
 • Στη δέσμευση για παροχή όλων των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ:

 • Διαρκής αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας
 • Βελτίωση της παραγωγικότητας
 • Μείωση του κόστους
 • Διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων
 • Διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας.