ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ

Σύμφωνα με τις τελευταίες απαιτήσεις της αγοράς, η Εταιρεία έχει Πιστοποιητικό Ελέγχου Παραγωγής από την Q-CERT , σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 305/2011 και υποβάλλει σε Δοκιμή Τύπου τα προϊόντα της.

Q-CERT

Με την υπάρχουσα παραγωγική και μηχανολογική υποδομή, μπορούμε να εξορύξουμε, να παράξουμε και να προμηθεύσουμε τα εξής προϊόντα:

  ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

 1. ΘΡΑΥΣΤΗ ΑΜΜΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ D(mm) 0-4
 2. ΓΑΡΜΠΙΛΙ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ D(mm) 5,6 – 11,2
 3. ΧΑΛΙΚΙ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ D(mm) 11,2 – 22,4
 4. ΣΚΥΡΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ D(mm) 22,4 – 90,00
 5. ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ (3Α) D(mm) 0 – 31,5
 6. ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΧΩΣΗΣ (Ε4)
 7. ΟΓΚΟΛΙΘΟΥΣ ΛΙΘΟΡΡΙΠΩΝ
 8. ΤΥΠΟΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ

 9. ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΤΥΠΟΥ ΑΣ 12,5
 10. ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΤΥΠΟΥ ΑΣ 20
 11. ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΤΥΠΟΥ ΑΣ 31,5