ΛΑΤΟΜΕΙΟ

Το συγκρότημα διαθέτει και λατομείο στη Βαρβάρα Χαλκιδικής.

Το λατομείο λειτουργεί, διαθέτοντας μονάδες παραγωγής αδρανών υλικών, πλήρως αυτοματοποιημένων με ικανότητα παραγωγής πολλών τόνων ανά ώρα, και σιλό για την φόρτωση των τελικών προϊόντων.

Όλοι οι προσβάσιμοι δρόμοι, που πραγματοποιείται η φόρτωση των αδρανών υλικών, είναι στρωμένοι με σκυρόδεμα και σε συνδυασμό με την χρήση ενός οχήματος κατάβρεξης των δρόμων, πετυχαίνουμε την μείωση της σκόνης κατά την διάρκεια της διαδρομής από και προς την περιοχή που φορτώνονται τα προϊόντα έτοιμου σκυροδέματος.

Στην περιοχή του εργοστασίου υπάρχουν γεφυροπλάστιγγες για την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας, καθώς και αυτόματο σύστημα ψεκασμού των φορτηγών προκειμένου να μειωθούν τα επίπεδα εκπομπής σκόνης κατά την έξοδο τους από το λατομείο.

Οι ώρες λειτουργίας του τμήματος πωλήσεων είναι καθημερινά, ενώ υπάρχει η πιθανότητα να δοθεί παράταση προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της αγοράς.

Η Εταιρία έχει εγκαταστήσει συστήματα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN(CE), ελέγχεται δε συνεχώς και πιστοποιείται ως προς την τήρηση και εφαρμογή τους από την QCERT. Οι έλεγχοι αφορούν σε όλες τις παραγωγικές και λειτουργικές διαδικασίες για την εξασφάλιση του τελικού πελάτη-καταναλωτή.

  • Η πλήρης συμμόρφωση των παραγόμενων λατομικών και προϊόντων προς τις απαιτήσεις των Εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ (CE) σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 386) και η πιστοποίησή τους από την QCERT.
  • Tο εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της, με πολυετή εμπειρία και συνεχή εκπαίδευση.
  • Τα εργοτάξια μας είναι εξοπλισμένα με μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας και με εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου.