ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • Tροφοδότης: τα κατάλληλα φορτηγά μας τροφοδοτούν τον προδιαλογέα με το υλικό μας
 • Προδιαλογέας: καθαρίζει το αρχικό μας υλικό και παράγει 3A και E4
 • Σπαστήρας κίτρινος: εκεί γίνεται η πρώτη θραύση των υλικών και μεταφέρονται, μέσο της ταινίας μεταφοράς, για τον πράσινο σπαστήρα μετά υπάρχει η ταινία μεταφοράς από την πρώτη θραύση προς το κίτρινο κόσκινο
 • Κόσκινο Κίτρινο: παράγει τα εξής υλικά:
  • μαρμαρόσκονη α
  • μαρμαρόσκονη β
  • άμμο
  • καθαρό υλικό για τον πράσινο σπαστήρα
 • Σπαστήρας Πράσινος: πέφτει το υλικό μας (πέτρα ) γίνονται οι κατάλληλες θραύσεις και βγαίνουν τα υλικά που προμηθεύουν το μπλε κόσκινο.
 • Κόσκινο Μπλε: κοσκινίζει υλικά και παράγει:
  • μαρμαρόσκονη α
  • μαρμαρόσκονη β
  • άμμο